اطلاعیه جهاد کشاورزی

راه اندازی سامانه

با عرض سلام خدمت همکاران محترم سامانه نهاده های دامی استان در راستای توزیع دقیق نهاده های دامی به صورت آزمایشی راه اندازی شده است تا پس از تست و نهایی شدن به صورت قطعی اجرایی گردد وکلیه نهاده های دمی بایستی از طریق این سامانه توزیع گردد وگزارشات ارسالی نیز از این سامانه دریافت وتایید گردد. 1- در قسمت ثبت نام در ابتدا نسبت به ثبت نام تعاونی های عام وفراگیر(الزاما غیر خانوادگی) اقدام گردد.و برای تعاونی ها نام کاربری وکلمه عبور تعریف گردد. 2- در قسمت ثبت نام نام کلیه ابادی ها وروستاها وجود دارد که بعضی از اسامی اشتباه می باشد وگاها بین کلمات نام روستا فاصله افتاده جهت جستجو و گزارش گیری در مراحل بعد نام روستا کامل ویرایش گردد. 3- در قسمت ثبت نام ثبت نام دامدار نام کلیه دامداران شهرستان براساس اطلاعات هویت رصد و پایش شده توسط شهرستان و ارسالی شهرستان بارگذاری شده است. 4-در سامانه ثبت و ویرایش اطلاعات دامدار فقط در کارتابل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان امکان پذیر می باشد و تعاونی ها به ثبت وویرایش دامدار دسترسی ندارند. 5- در قسمت مدیریت سهمیه ها نوع نهاده دریافتی را براساس سهمیه به تشکل های واجد شرایط تخصیص دهید باتشکر مهدی شکاری

image of news